Direct hulp nodig? Geen wachtlijst!

Bij ons wordt u direct geholpen. Geen wachtlijst zoals bij gemeenten en kredietbanken. Wij gaan direct voor u aan de slag op zoek naar een oplossing. Binnen 24 uur nemen wij contact met u op voor het maken van een vrijblijvende afspraak bij u thuis.

Schuldhulpverlening

Welke oplossingen zijn er eigenlijk allemaal?

Door onze andere manier van werken komt u niet in een langdurig traject terecht met lange wachtrijen en trage processen. Daar waar u bij andere instanties soms wel tot 9 maanden moet wachten, bent u bij ons binnen 2 weken aan de beurt voor het eerste gesprek en starten we direct met het in kaart brengen van uw schulden. Afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden, uw inkomen en de hoogte van uw totale schulden zullen wij aangeven welke oplossing(en) er voor uw financiële problemen zijn.

1

U kunt alles betalen maar niet in 1 keer

Uw schulden zijn binnen een termijn van 1½ jaar (18 maanden) 100% terugbetaald. Hiervoor maken wij met uw schuldeisers afbetalingsregelingen.

Soms is het wenselijk te kiezen voor 100% terugbetalen maar over een langere periode dan1½ jaar (18 maanden).

2

U betaalt een deel terug, de rest wordt kwijtgescholden

Als u niet gebruik kunt maken van de 1e optie bieden wij uw schuldeisers een voorstel aan, waarbij de schuldeisers een deel terug krijgen verdeelt over een periode van 1½ jaar (18 maanden). Het overige deel wordt dan door de schuldeisers kwijtgescholden. Dit noemen we de MSNP (Minnelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen).

Vanaf 1 juli 2023 is duur van de MSNP gewijzigd naar 1½ jaar (18 maanden)

3

De rechtbank geeft akkoord voor een deelbetaling

Als de 2e optie niet slaagt vragen wij aan de rechtbank of zij de schuldeisers willen dwingen mee te werken aan het oplossen van uw schulden. Dit noemen we het zogenaamde dwangakkoord. U komt dan alsnog in de MSNP.

4

U komt in de wettelijke schuldsanering

Als ook de 3e optie niet slaagt doen wij voor u een aanvraag WSNP (Wettelijke Schuldsanering Natuurlijke Personen) bij de rechtbank.

Minnelijk traject MSNP (optie 2 en 3):

Als de schuldeisers akkoord gaan met het voorstel, dan kan de schuld worden afgelost volgens de minnelijke schuldregeling. Er bestaan twee vormen:

● Schuldbemiddeling
● Schuldsanering

Bij schuldsanering wordt door de Kredietbank aan u een saneringskrediet (lening) verstrekt. Hiermee kan in één keer een vooraf vastgesteld bedrag aan de schuldeisers worden betaald. U betaalt vervolgens in 18 maanden het saneringskrediet terug aan de Kredietbank of de gemeente. Het krediet wordt door ons aangevraagd.

Bij schuldbemiddeling wordt het inkomen van de schuldenaar gedurende 18 maanden op een aparte bankrekening gestort. De maximale aflossingscapaciteit wordt jaarlijks aan de schuldeisers betaald. De hoogte van dit bedrag wordt jaarlijks berekend, omdat het inkomen en de situatie van u in die periode kan veranderen. Het aangeboden voorstel wordt dus altijd gedaan op basis van verwachting.

Wettelijke traject WSNP:

Als het minnelijk traject niet lukt, dan kan er een aanvraag tot de WSNP worden ingediend bij de rechtbank. Dit doen wij voor u. De rechter beslist of u wordt toegelaten.

Het wettelijke traject verloopt onder toezicht van een WSNP bewindvoerder die door de rechter wordt aangewezen. De WSNP bewindvoerder controleert of u zich aan de regels houdt. Hij heeft dus een andere taak dan de beschermingsbewindvoerder die uw financiën beheert.

Waarom schulden oplossen met een bewindvoerder?

Uw bewindvoerder kan en mag afspraken maken met uw schuldeisers. Daarnaast is de bewindvoerder verplicht dat de juiste beslagvrije voet wordt nagekomen. Met andere woorden: de bewindvoerder zorgt ervoor dat u voldoende geld overhoudt voor het betalen van uw vaste lasten en uw boodschappen.

Daarnaast heeft de schuldeiser meer zekerheid om zijn geld te ontvangen, omdat de bewindvoerder verplicht is om de gemaakte afspraken na te komen. De bewindvoerder beheert nu eenmaal de rekening waarop alle inkomsten binnenkomen en waarvan de vaste lasten betaald moeten worden.

Schulden oplossen?

Menu